Etika v psychoterapii

  • Při své práci se řídím Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii, jejichž jsem členem.

  • Základní etická pravidla:

  1. Povinná mlčenlivost nebo-li respekt k soukromí, tzv. důvěrnost

  2. Medicínské pravidlo "lege artis" (podle nejnovějších odborných poznatků), tzv. profesionálnost

  3. Etika cností, tzn. "někdy vyléčit, ulevit často, potěšit vždycky."

  • Ochrana osobních údajů (GDPR) = osobní údaje eviduji v rámci systému DeePsy pod garancí ČAP.