Nabízím individuální terapii pro dospívající a dospělé

 
  • Terapie je PROCES nebo-li cesta, na které klienta směruji k:                              

  1. Porozumění významu své situace v širších souvislostech.

  2. Porozumění sobě samému jak samostatně, tak ve vztahu k blízkým lidem.

  3. Překonávání životních těžkostí naleznutím prospěšných strategií.

 
  • ČETNOST a DÉLKA terapie je dána především rozsahem potřeb klienta a jeho cílů: 

  1. Na krátkodobé cestě (10 sezení) vedu klienta k zvládnutí konkrétní náročné situace.

  2. Na střednědobé cestě (30 sezení) vedu klienta k hlubšímu sebeporozumění skrze procesy uvědomování ("aha-zážitky"). 

  3. Na dlouhodobé túře (od 30 sezení dál) upevňujeme získanou větší psychickou odolnost, rozšiřujeme uvědomování do dalších oblastí života a spouštíme procesy hojení hlubších psychických zranění.